Resultaten Praktijkleren 2021

Totaal 655 mbo-praktijkverklaringen uitgereikt in 3 regio’s
West-Brabant, Holland-Rijnland, en Dienst Justitiële Inrichtingen.